Uddannelse til alle i bestyrelsen

Styrk bestyrelsesarbejdet med uddannelse

Uddannelsestilbud som understøtter indsatsen for at udvikle jeres bestyrelse, butik eller brugsforening.

 

Sammensæt bestyrelsens uddannelse. I nedenstående finder du en række værktøjskurser, som understøtter indsatsen for at udvikle jeres bestyrelse, butik eller brugsforening.

Hvilke kurser har du og din bestyrelse behov for?