Søg

Print side

Landsrådet

Landsrådet er Coops øverste myndighed. Landsrådet er med til at beslutte Coop ambas overordnede strategi for datterselskaberne (særligt for 100%-ejerskabet af Coop Danmark A/S) samt for arbejdet med sundhed, miljø, klima og etisk handel.

Landsrådet vælger Coop ambas bestyrelse, som står for at ansætte direktionen og for at udpege bestyrelsen i Coop ambas datterselskaber.

Landsrådet består af 124 medlemmer:

  • 100 valgt af de lokale bestyrelser i ti foreningsdistrikter
  • 10 medarbejderrepræsentanter
  • 10 medlemmer af foreningsbestyrelsen, heraf 1 medarbejderrepræsentant
  • 2 repræsentanter for den grønlandske brugsforening, KNB
  • 2 repræsentanter for den færøske brugsforening, FK

2017-2018

De næste landsrådsmøder finder sted:

17.-18. november 2017

13.-14. april 2018

Hvis du er medlemsvalgt i Coop, kan du finde referater fra landsrådsmøderne på siderne bag log ind på Forum. Se hvordan du logger ind.

Find dit lokale landsrådsmedlem