Landsråd & distrikter

Find dit distrikt og læs om landsrådets arbejde, valg og økonomi

Landsrådet er Coops øverste myndighed. Landsrådet vedtager Coop ambas vedtægter, opgavebeskrivelser og valgregulativ og tager stilling til alle øvrige forhold, som ikke hører under de øvrige foreningsorganer.

Hvert forår og efterår holder vi et inspirationsmøde, som alle medlemsvalgte og ansatte i Coop gratis kan komme med til. Mødet bliver holdt i alle de ti distrikter, som Coop har inddelt Danmark i. Derfor hedder det et distriktsmøde. 

På møderne kan du blive klogere på Coops arbejde og høre, hvad der sker i forening og forretning.