Bestyrelsesevaluering

Tag temperaturen på bestyrelsesarbejdet

Der er de senere år kommet et større fokus på, at bestyrelsen skal performe, have de rette kompetencer og skabe værdi for butikken.

Bestyrelsesevalueringen er et simpelt værktøj til at komme godt rundt omkring de vigtigste emner, der gælder for de fleste bestyrelser, fx bestyrelsens arbejdsform, samarbejdet og ikke mindst udbyttet af møderne.

En bestyrelsesevaluering kan ikke kun anvendes, når arbejdet i bestyrelsen er negativt udfordret, men derimod som et årligt værktøj, hvor der sættes tid af til at tale om de forskellige punkter på skemaet.