Bestyrelsesevaluering

Tag temperaturen på bestyrelsesarbejdet

Der er de senere år kommet et større fokus på, at bestyrelsen skal performe, have de rette kompetencer og skabe konkret værdi for butikken.

Bestyrelsesevalueringen er et simpelt værktøj til at komme godt omkring de vigtigste emner - fx bestyrelsens arbejdsform, samarbejdet og ikke mindst udbyttet af møderne.

En bestyrelsesevaluering kan anvendes som et årligt værktøj, hvor der sættes tid af til at tale om de forskellige punkter på skemaet. Den kan naturligvis også bruges, hvis arbejdet i bestyrelsen er negativt udfordret.