Behandling af persondata

Den 25. maj 2018 blev den tidligere persondatalov erstattet af databeskyttelsesforordningen, også populært kaldet persondataforordningen eller blot GDPR. Forordningen har til formål at beskytte alle EU‐borgeres personoplysninger og data.

Som butikbestyrelse eller bestyrelse i en brugforening, skal I leve op til de krav, der er fastsat i forordningen. Det er derfor vigtigt at I som bestyrelse har styr på hvordan i behandler personoplysninger.

På denne side vil I kunne finde informationer og gode råd, om hvordan I kan håndtere personoplysninger. Ude i menuen til højre vil I også kunne finde den fulde vejledning.

Husk at orientere jer i vejledningen og her på siden, og husk de vigtigste punkter:

  • Hold orden og ryd op
  • Vær konkret i jeres interesseafvejning
  • Hav gode specifikke samtykker
  • Husk kun at behandle de personoplysninger I må
  • Brug jeres sunde fornuft og brug foreningssekretariatet

Korrekt behandling af personoplysninger kan lyde besværligt, men det behøves det slet ikke være. Nedenfor vil I kunne læse nogle gode råd og eksempler til behandling af personoplysninger.