Coops venner

Til dig som er tidligere medlemsvalgt

Det kan føles tomt at stoppe som medlemsvalgt i en lokal bestyrelse, i landsrådet eller Coop ambas bestyrelse. For sammen med den medlemsvalgte post forsvinder informationskanaler og relationer. Coops venner har som formål at være et mødested for medlemmer, der har interesse i, hvad der sker i brugsbevægelsen, og som ikke længere er aktive i lokale bestyrelser, Coop ambas bestyrelse, Coops landsråd eller lignende.

Foreningen Coops venner er stiftet den 7. juni 2022. Se kontaktinformationer på foreningens valgte bestyrelse nedenfor.

Thorkild Fink, tidligere medlem af Coop ambas bestyrelse, tog i 2014 initiativ til at danne Coops venner som et tilbud til tidligere medlemsvalgte i Coop. Siden har han sammen med tidligere landsråds- og bestyrelsesmedlemmer Inge Vium og Bente Sortemos været ildsjælene bag initiativet, som har budt på mange interessante møder og debatter, hvor de afgåede aktive med Coop i blodet har udvekslet idéer med beslutningstagere og ledere i både forening og forretning.

To møder om året

Coops venner mødes to gange om året for at få en bred orientering om, hvordan det går med Coop, og hvad fremtiden bringer for bevægelsen. Det er bestyrelsen, som er ansvarlig for at arrangere de to årlige møder for foreningens medlemmer. Til møderne står Coop for et traktement, men medlemmer skal selv betale transport. Udover transport er det gratis at være med.

Læs foreningens vedtægter her.

Kontaktinfo:
Bente Sortemos
mail: b.sortemos@outlook.dk
tlf.: 30260232

Inge Vium 
mail: ingevium@gmail.com
tlf.: 23604704

Thorkild Fink
mail: finkthorkild@gmail.com
tlf.: 40372562