Vedtægter

Læs vedtægter for Coop amba, herunder Coop-ejede butikker, og mønstervedtægter for selvstændige brugsforeninger

Coop amba er en landsdækkende brugsforening for personlige og institutionelle medlemmer og for selvstændige brugsforeninger i Danmark, inklusive Grønland og Færøerne.

I Coop ambas vedtægter kan du læse om foreningens formål, om medlemskab og om de forskellige foreningsorganer, som tilsammen udgør brugsforeningen.

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) har udarbejdet mønstervedtægter for de selvstændige brugsforeninger. Mønstervedtægterne kan bruges, som de er, eller benyttes som inspiration til foreningens eget arbejde med vedtægterne.

En butiksbestyrelse i en Coop-ejet butik fastsætter sin egen forretningsorden inden for rammerne af Coop ambas vedtægter, opgavebeskrivelser og valgregulativ. Coop amba har lavet en vejledende forretningsorden, som butiksbestyrelsen kan bruge som forlæg.