Coop ambas bestyrelse

Coop ambas bestyrelse består af ti personer: Formanden, otte medlemsvalgte og en medarbejderrepræsentant. Landsrådet vælger bestyrelsesmedlemmerne ved et rullende valg for 3 år ad gangen. Valgene foregår på de landsrådsmøder, der afholdes i foråret.

Formanden for landsrådet er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret. Hvis medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen ikke er medarbejder i Coop amba, men i en anden del af Coop-koncernen, vælger medarbejderne i Coop amba en repræsentant, som også tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsens mandat er beskrevet i vedtægternes § 13 og uddybet i opgavebeskrivelsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Coop amba-koncernen. Sammen med direktionen varetager bestyrelsen den overordnede ledelse af foreningen og tager bl.a. beslutning om køb og salg af virksomheder, Coops strategi og handlingsplaner og Coops medlemsvilkår. Bestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i opgavebeskrivelsen.

Bestyrelsen mødes mindst 1 gang i kvartalet.

Bestyrelsen

Tilforordnede i bestyrelsen