Stærke lokale fællesskaber

Coop ambas bestyrelse vedtog i november 2022 en ny foreningsstrategi. Strategien sætter en retning for foreningsarbejdet i Coop – med både centrale og lokale indsatser.

 

Målsætning

Det skal være tydeligt for Coops medlemmer,
at de er en del af et fællesskab og har mulighed for indflydelse.

Målsætningen flugter med grundprincippet i Coops ejerstrategi og sigter mod, at mange flere medlemmer skal kunne mærke og forstå, hvad de er en del af, når de er medlem i Coop.

 

Coop er et fællesskab, og flere skal vide det

Omdrejningspunktet er, at vi skal lykkes med at synliggøre og involvere medlemmerne i det fællesskab, som Coop bygger på. Medlemmerne er kernen i Coop. Det er medejerskabet, medlemmerne og deres mulighed for indflydelse, som gør Coop unik. Det skal flere vide. Og fordi vi vil synliggøre Coops stærke fællesskab og fundament, er der god grund til at lægge en plan for, hvordan Coop som forening i højere grad kan blive husket som netop det: En forening. Med al den styrke, sympati og handlekraft, der ligger i det. Coop er et fællesskab, og flere skal vide det

 

Stærke lokale fællesskaber

Coop er med næsten to millioner medlemmer danmarks største medlemsdemokratiske virksomhed (målt på antallet af medlemmer). Det er sig selv et stærkt fællesskab, som vi kan være stolte af. Medlemmerne forbinder Coop med fællesskaber, og det nære fællesskab i og omkring vores butikker har altid været centralt for Coop. Her går vi som mennesker, borgere, forbrugere og medlemmer sammen om handlekraft og sammenhængskraft. Derfor er den strategiske retning i alle indsatser også fokuseret på at udvikle, dyrke og styrke lokale fællesskaber.

Det betyder, at alle bestyrelser opfordres til at tænke i, hvordan I kan samarbejde med andre lokale aktører såsom idrætsforeninger, borgerforeninger, sundhedscentre, skoler osv. i ambitionen om at skabe og styrke lokale fællesskaber. Det kan være om emner eller aktiviteter, som er interessant for byens borgere og medlemmer af Coop.

Inden I går i gang med at planlægge en aktivitet, der understøtter et lokalt fællesskab, er der 3 ting, som I bør overveje:

  • Hvilke målgrupper vil vi arbejde med?
  • Hvordan organiserer vi os bedst, så vi har ressourcer til at styrke lokale fællesskaber?
  • Hvilke lokale samarbejdspartnere skal vi arbejde med?

I kan finde inspiration til aktiviteter, hvor fællesskabet er i centrum i dette katalog.