Coops historie

Coop er ejet af medlemmerne

I mere end 150 år har vi arbejdet for en bæredygtig samfundsudvikling og bedre fødevarer til alle. For at sikre ærlige varer til ærlige priser. Og for at skabe bæredygtige fællesskaber. Coop har siden 1866 arbejdet for at ændre Danmark - og for at gøre i morgen bedre end i går.

Det har altid handlet om fællesskaber – det ligger i ordet 'kooperativ'. Fra stiftelsen af Danmarks første levedygtige brugsforening til skarpe krav om dyrevelfærd, økologi og klimatiltag. Fra indførslen af alt fra nettovægt, madpyramiden og økologiske fødevarer – til grænserne for, hvor meget kemi vi vil tillade på hylderne.

Vi har altid gået egne veje. I dag hedder det social ansvarlighed og bæredygtighed, men målet er det samme – at forandre måden, vi handler på, til gavn for alle vores medlemmer. For hvis noget ikke giver mening for danske forbrugere, laver vi det om. Det giver mening for os, og det giver mening for  fællesskabet. Vi skal handle ordentligt, og vi kan kun gøre det sammen.

Det stiller krav til den sammenhængskraft, der er i Coop. En sammenhængskraft baseret på fællesskab og købmandsskab og demokrati. Og formålet er at dele den sammenhængskraft med resten af samfundet.

Til det formål har vi 3 dagligvarekæder, en bank, et magasin, et investeringsselskab og en hel masse mere. 40.000 medarbejdere gør visioner til hverdag i alle vores butikker. For ikke at glemme vores snart 2 millioner medlemmer, der i fællesskab ejer det hele.

Og det er styrken i at være en koncern, der også i bogstavelig forstand er folkeeje. At vi sammen kan gøre det nemmere for alle vores medlemmer at leve trygt, sundt og bæredygtigt.

Sammen om bedre mad i over 150 år

I 1866 gik en gruppe borgere sammen i en brugsforening for at bryde købmændenes monopol. Tanken om de medlemsejede butikker spredte sig hurtigt, og hundredvis af andelsforeninger blev oprettet ude på landet de følgende årtier.

Danmarks første levedygtige brugs blev etableret i 1866 i Thisted på initiativ af præsten Hans Christian Sonne. I 1850'erne havde flere forsøgt at etablere brugsforeninger i København, men det lykkedes dem kun at eksistere i få måneder.  Efter krigen i 1864 havde Danmark fået så mange fattige, at Hans Christian Sonne så stiftelsen af en medlemsejet dagligvarebutik som en 'hjælp til selvhjælp' for fattige og mindre bemidlede til at få adgang til ordentlige fødevarer til fair priser.

Inspirationen til de danske brugsforeninger stammer fra Rochdale ved Manchester i England, hvor 28 arbejdere i 1844 åbnede den første brugsforening med mel, sukker og smør til fordelagtige priser. Dengang formuleredes de kooperative grundprincipper, som kan genfindes i Coop ambas vedtægter den dag i dag: Åbent medlemskab, demokratisk medlemskontrol, økonomisk medlemsdeltagelse, selvstyre og uafhængighed, uddannelse, undervisning, information og hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling.

FDB

De danske brugsforeninger blev i 1896 samlet i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB. Initiativet kom fra Severin Jørgensen, som så et behov for en national fællesforening for de selvstændige danske brugsforeninger. Allerede i årene før var der rundt om i landet gjort en række forsøg på at skabe lokale indkøbssamarbejder mellem brugsforeningerne.

FDB har siden 1896 stået for fælles indkøb, administration, distribution og produktion af egne varer. Efter en fusion med Hovedstadens Brugsforening i 1971 har FDB også drevet egne butikker. I en periode fra 2002 blev forening og forretning dog adskilt med etableringen af Coop Norden, hvor FDB, KF i Sverige og NKL i Norge samlede foreningernes butiksdrift. FDB købte i 2007 de danske butikker tilbage fra Coop Norden, men fastholdt med dannelsen af datterselskabet Coop Danmark A/S en organisatorisk adskillelse af forening og forretning.

FDB skiftede navn til Coop amba den 12. januar 2013 for at tydeliggøre ejerskabet til detailhandlen gennem datterselskabet Coop Danmark A/S.

FDB er i dag navnet på møbelvirksomheden FDB Møbler, som er et datterselskab til Coop amba.

Film: Forstå Coops demokrati på 2 minutter

Film: Coop-familiens opbygning