Coops historie og strategi

Coop er for alle

Coop er ejet af medlemmerne. I mere end 150 år har vi arbejdet for en bæredygtig samfundsudvikling og for gode forhold og fødevarer til alle. For at sikre ærlige varer til ærlige priser. Og for at skabe bæredygtige fællesskaber til gavn for de mange. Coop har siden 1866 arbejdet for at ændre Danmark - og i sidste ende at gøre i morgen bedre end i går.

Det har altid handlet om fællesskaber – det ligger i ordet 'kooperativ'. Fra stiftelsen af Danmarks første levedygtige brugsforening til skarpe krav om øget dyrevelfærd. Fra indførslen af alt fra nettovægt, madpyramiden og økologiske fødevarer – til grænserne for, hvor meget kemi vi vil tillade på hylderne.

Vi har altid gået egne veje. I dag hedder det social ansvarlighed og bæredygtighed, men målet er det samme – at forandre måden, vi handler på, til gavn for alle vores medlemmer. For hvis noget ikke giver mening for danske forbrugere, laver vi det om. Det giver mening for os, og det giver mening for  fællesskabet. Vi skal handle ordentligt, og vi kan kun gøre det sammen.

Det stiller krav til den sammenhængskraft, der er i Coop. En sammenhængskraft baseret på fællesskab og købmandsskab, økonomi og demokrati. Og formålet er at dele den sammenhængskraft med resten af samfundet.

Til det formål har vi syv forskellige dagligvarekæder med hver sin mission, en bank, et investeringsselskab og en lang række andre aktiviteter. Samt 40.000 medarbejdere, der gør visioner til hverdag i alle vores butikker. For ikke at glemme vores cirka 2 millioner medlemmer, der i fællesskab ejer det hele.

Og det er styrken i at være en koncern, der også i bogstavelig forstand er folkeeje. At når vi er flere, kan vi mere. At vi kan gøre det nemmere for alle vores medlemmer at leve trygt, sundt og bæredygtigt.

Og at vi kan samle det hele i et Coop, der er for alle.

 

Film: Vi mødes i Brugsen

Sammen om bedre mad i over 150 år

I 1866 gik en gruppe borgere sammen i en brugsforening for at bryde købmændenes monopol. Tanken om de medlemsejede butikker spredte sig hurtigt, og hundredvis af andelsforeninger blev oprettet ude på landet de følgende årtier.

Danmarks første levedygtige brugs blev etableret i 1866 i Thisted på initiativ af præsten Hans Christian Sonne. Inden da var flere gange gennem 1850'erne forsøgt etableret brugsforeninger i København. Det lykkedes dog kun disse at eksistere i få måneder. Efter krigen i 1864 var Danmark imidlertid blevet et samfund med så mange fattige, at Hans Christian Sonne så stiftelsen af en medlemsejet dagligvarebutik som en 'hjælp til selvhjælp' for fattige og andre knap så bemidlede til at få adgang til tilstrækkelige og ordentlige fødevarer til fair priser.

Inspirationen til de danske brugsforeninger stammer fra Rochdale ved Manchester i England, hvor 28 arbejdere i 1844 åbnede den første brugsforening med mel, sukker og smør til fordelagtige priser. Dengang formuleredes de kooperative grundprincipper, som kan genfindes i Coop ambas vedtægter den dag i dag: Åbent medlemskab, demokratisk medlemskontrol, økonomisk medlemsdeltagelse, selvstyre og uafhængighed, uddannelse, undervisning og information og hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling.

De danske brugsforeninger blev i 1896 samlet i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB. Initiativet kom fra Severin Jørgensen, som så et behov for en national fællesforening for de selvstændige danske brugsforeninger. Allerede i årene før var der rundt i landet gjort en række forsøg på at skabe lokale indkøbssamarbejder mellem brugsforeningerne.

FDB har siden 1896 stået for fælles indkøb, administration, distribution og produktion af egne varer. Efter en fusion med Hovedstadens Brugsforening i 1971 har FDB også drevet egne butikker. I en periode fra 2002 blev forening og forretning dog adskilt med etableringen af Coop Norden, hvor FDB, KF i Sverige og NKL i Norge samlede foreningernes butiksdrift. FDB købte i 2007 de danske butikker tilbage fra Coop Norden, men fastholdt med dannelsen af datterselskabet Coop Danmark A/S en organisatorisk adskillelse af forening og forretning.

FDB skiftede navn til Coop amba den 12. januar 2013 for at tydeliggøre ejerskabet til detailhandlen gennem datterselskabet Coop Danmark A/S.

Film: Coop-familiens opbygning