Velkommen i bestyrelsen

Tillykke med valget

Og tak, fordi du vil være med. Vi er glade for, at du har valgt at bruge dit engagement, dine kompetencer og din tid på bestyrelsesarbejdet i din lokale butik.

Som bestyrelsesmedlem i Coop har du mange muligheder for at gøre en forskel i dit lokalområde. Du er selv med til at påvirke, hvad og hvor meget der skal ske. Kun fantasien sætter grænser.

Bestyrelserne er medlemmernes repræsentanter i butikken og butikkens ambassadører i lokalsamfundet i samspil med de ansatte. Bestyrelserne arbejder aktivt for at styrke butikken, det lokale fællesskab og Coops demokrati, mærkesager og værdier.

Butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser

I Coop skelner man mellem hhv. butiks- og brugsforeningsbestyrelser. Bestyrelserne løser mange af de samme opgaver, men der er dog forskelle, som er værd at kende.

Butiksbestyrelser

Coop-ejede butikker har en butiksbestyrelse. 

  • Følger "Vedtægter for Coop amba" og "Opgavebeskrivelse for Coop ambas medlemsorganisation".
  • Afholder årligt et årsmøde med valg til butiksbestyrelsen.

Brugsforeningsbestyrelser

Selvstændige brugsforeninger har en brugsforeningsbestyrelse. 

  • Har selvstændige vedtægter, der beskriver den enkelte forenings formål, opgave mm.
  • Afholder årligt en generalforsamling med valg af brugforeningsbestyrelsen
  • Godkender butikkens regnskab og ansætter uddeleren/varehuschefen.
  • Rådgiver uddeler/varehuschef om butikkens udvikling og drift. Har økonomisk og juridisk ansvar.