Kompetencevurdering

Få klarhed over bestyrelsens kompetencer

Der er de senere år kommet et øget fokus på, at bestyrelsen skal performe, have de rette kompetencer og skabe værdi for butikken.

Kompetencevurderingen er et værktøj, der hjælper jer med at klarlægge jeres kompetencer, og hvad jeres fremtidige behov for kompetencer er. Værktøjet guider jer, så I kommer godt rundt om de vigtigste kompetencer, der gælder for de fleste bestyrelser. 

Metoden tager bestyrelsen gennem 3 faser og sikrer:

  • Klarlægning af nuværende kompetencer og fremtidigt behov i bestyrelsen
  • Klarlægning af det enkelte bestyrelsesmedlems faglige kompetencer
  • Sammenligning af nuværende kompetenceprofil med fremtidigt behov