Velkommen i bestyrelsen

Tillykke med valget

Tak fordi du vil være med. Vi er glade for, at du har valgt at bruge dit engagement, dine kompetencer og din tid på bestyrelsesarbejdet i Coop.

Som bestyrelsesmedlem i Coop har du mulighed for at gøre en forskel i din butik og dit lokalområde. Du er selv med til at påvirke, hvad og hvor meget der skal ske.

Bestyrelserne er medlemmernes repræsentanter i butikken og butikkens ambassadører i lokalsamfundet i samspil med de ansatte. Bestyrelserne arbejder aktivt for at styrke butikkerne, de lokale fællesskaber og Coops demokrati, mærkesager og værdier.

 

3 vigtige til huskelisten efter årsmøde/generalforsamling

1. Opdatering af kontaktdata 
Husk at registrere de nye medlemmer af bestyrelsen i foreningens system, så de automatisk modtager foreningens nyhedsbreve, julegave, tilbud om kurser samt adgang til rejseafregning og informationer. For medlemsvalgte i Coop-ejede butikker er det et krav at være registreret i Mit Coopforum for at kunne tiltræde medarbejderbonusordningen for medlemsvalgte. Det er særligt vigtigt, at I får tastet email-adresser korrekt ind, da det meste kommunikation foregår på mail. Du kan se, hvordan du gør det her.

2. Opdatering af bestyrelsens sammensætning 
Formanden har ansvaret for at holde informationerne om bestyrelsen opdateret. Ved at logge på Mit Coopforum kan du finde guides om Mit Coopforum og en film, der viser, hvordan man opdaterer informationerne om bestyrelsen. Gå til Mit Coopforum (bag login) og tryk på knappen 'Bestyrelses-oversigt'. Hvis du ikke er registreret i systemet, skal du skrive til mitcoopforum@coop.dk


3. Information om bestyrelsens sammensætning til medlemmer 
Når bestyrelsen efter årsmøde eller generalforsamling er konsolideret, kan bestyrelsens sammensætning kommunikeres til medlemmerne ved et ophæng i butikken med navne, tillidshverv og eventuelt kontaktdata på bestyrelsesmedlemmerne. Ophænget kan hurtigt laves i Mit Coopforum. Se hvordan her.

Butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser

I Coop skelner vi mellem butiks- og brugsforeningsbestyrelser. Bestyrelserne løser mange af de samme opgaver, men der er også forskelle, som er værd at kende.

Butiksbestyrelser

Coop-ejede butikker har en butiksbestyrelse, som

Brugsforeningsbestyrelser

Selvstændige brugsforeninger har en brugsforeningsbestyrelse, som

  • har selvstændige vedtægter, der beskriver den enkelte forenings formål
  • afholder årlig generalforsamling med valg af brugsforeningsbestyrelsen
  • godkender butikkens regnskab og ansætter uddeleren/varehuschefen
  • rådgiver uddeler/varehuschef om butikkens udvikling og drift
  • har økonomisk og juridisk ansvar

Udover de særlige opgaver og forpligtelser som brugsforeningsbestyrelse henstilles der til, at brugsforeningen varetager samme foreningsaktiviteter som en butiksbestyrelse jf. "Opgavebeskrivelse for Coop ambas medlemsorganisation".