Introduktion til nye i bestyrelsen

Vi har alle sammen været nye i bestyrelsessammenhæng på et tidspunkt. De fleste kan derfor pege på, hvad der var rigtig godt ved den måde, de blev introduceret for bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet på, og måske også, hvad de savnede, og ikke mindst, hvor længe de havde følelsen af at være ny. Så vær opmærksomme på, at det tager tid at komme ind i arbejdet med at være bestyrelsesmedlem. 

 

Det er en god idé at tænke introduktion i 4 faser:

 1. Rekruttering

- Bestyrelsen har besluttet, hvad den vil fortælle potentielle medlemmer

- Det er besluttet, hvordan man får potentielle medlemmer i tale

2. Det første møde i bestyrelsen og i butikken

- Der er en modtagelsesprocedure ved et nyt medlems første     bestyrelsesmøde

- Der er en procedure for præsentation i butikken – uddeler/varehuschef og  formand

  4. Coop introkursus

- Deltagelse i Coop ambas introkurser i eget distrikt

 5. Tilvænningsfase

 

Et nyt bestyrelsesmedlem vil altså både blive introduceret lokalt i bestyrelsen og centralt i forhold til foreningen Coop og forretningen Coop.

I denne guide nævnes rekruttering som en del af den samlede introduktion til nye i bestyrelsen ud fra idéen om, at rekruttering starter med at opspore interesserede. Der henvises endvidere til den særlige guide om emnet. Se GUIDE: Rekruttering