Rekruttering

Som bestyrelse er en af jeres vigtigste opgaver at have fokus på, at I har de rette profiler og kompetencer i bestyrelsen. Det er det bedste for butikken og for jeres glæde ved bestyrelsesarbejdet. Det gør I naturligvis også ved at sikre, at der altid er nok kandidater, så der på årsmøde/generalforsamling kan vælges det fornødne antal, jf. vedtægterne.

 

Rekruttering foregår hele året

Det er vigtigt at have fokus medlemmer, som løbende viser interesse i foreningsarbejdet og fx ofte deltager i bestyrelsens og butikkens aktiviteter. Det er rigtig godt at prioritere tid til samtaler med medlemmerne og sikre, at jeres aktiviteter og bestyrelsens arbejde er synligt for medlemmerne.

Hvis et medlem udtrykker interesse for bestyrelsesarbejdet, men der er længe til valg, så overvej at inddrage medlemmet som hjælper i nogle af bestyrelsens aktiviteter eller på anden måde give et indblik i bestyrelsesarbejdet. Jo længere man er engageret, jo større tendens er der også til, at man på et tidspunkt får lyst til at have formel indflydelse på, hvad man arbejder med og hvordan.

 

Det er opgaverne, der tiltrækker

Det er opgaverne og mulighederne, der tiltrækker de gode kandidater; ofte er det ikke titlen af ‘bestyrelsesmedlem’. Så hvad laver bestyrelsen, og hvorfor er det godt at være med? Tag en snak om det i bestyrelsen og lær at tale om det. Hvis I skal motivere andre til at være med, skal I kunne fortælle om opgaverne, og hvorfor de er vigtige.

Lige så vigtigt: Hvilke drømme har I? Hvad er det for nogle ting, I med nye bestyrelsesmedlemmerne gerne vil blive bedre til? Den primære årsag til, at folk engagerer sig i frivilligt arbejde og bestyrelsesarbejde, er, at de kan gøre en forskel. Ved at I får styr på, hvad I gerne vil lave mere af eller blive bedre til, kan potentielle kandidater bedre se, hvordan de kan være med til at gøre en forskel hos jer.

 

Tal evner før navne og gør den personlige opfordring personlig 

Selvom det er fristende at tale om ”navne”, når man taler om rekruttering, så er det ofte en stor fordel at vente med det og i stedet starte med at afklare:

  1. Hvilke evner og interesser de eksisterende bestyrelsesmedlemmer har
  2. Hvilke kompetencer gruppen mangler og hvorfor?

 

Når I ved, hvilke kompetencer I ønsker i bestyrelsen, og gerne har skrevet dem ned, så kan I tale om, hvem I kender, som opfylder de forskellige kriterier. Derefter skal I tage personlig kontakt til de personer, I kommer i tanke om.

Ved at diskutere opgaverne og ønsker til evner i bestyrelsen, bliver det også meget nemmere at gøre en personlig opfordring til en potentiel kandidat reelt personlig. Og det øger chancen for, at personen siger ja.

 

Hvilket spørgsmål er det mest sandsynligt, du ville svare ja til?

 ”Vi mangler en i bestyrelsen, og jeg kender kun dig, vil du ikke gerne være med?”

Eller….

”Vi mangler lige præcis det her i vores bestyrelse, og det ved jeg, du er rigtigt god til, så vi håber, at lige præcis du vil stille op til bestyrelsen.”