Landsrådsvalg

Årligt valg i landets ti distrikter

Der er valgt i alt 100 landsrådsmedlemmer i landets ti valgdistrikter. Hvert efterår er halvdelen af de 100 landsrådsposter på valg for en ny 2-årig periode.

Film: Gode kandidater til landsrådet styrker Coop

På siden coop.dk/stilmigop får Coop-medlemmer, som gerne vil vælges ind i landsrådet, mulighed for at præsentere sig selv over for jer lokale bestyrelser, der skal opstille kandidater til det kommende valg.

Se mere på siden coop.dk/stilmigop

Sofie Irgens og Jens Kr. Sørensen, valgudvalget i Coop ambas bestyrelse, opfordrer alle bestyrelser til at bruge den nye mulighed for at sikre kompetente kandidater til landsrådet.

Landsrådsvalget følger reglerne i Coops vedtægter og valgregulativ.

Valg til Coops landsråd afholdes særskilt i hvert af landets ti valgdistrikter. Enhver kandidat skal have tilhørsforhold til det givne distrikt, enten ved at have medlemskab i en brugsforening, som hører hjemme i distriktet, eller ved at være medlem af Coop med tilhørsforhold til en butik i distriktet.

Valgdistrikterne er identiske med storkredsene ved folketingsvalg. Du kan her se valgdistrikterne og hvem, der er på valg i de enkelte distrikter i 2018.

Distriktets samlede antal medlemmer opgjort pr. 1. januar afgør, hvor mange landsrådsmedlemmer distriktet råder over i det kommende år. Se medlems- og mandattal pr. 1. januar 2018 og udviklingen i mandattal 2008-2018.

Medlemstallet pr. 1. august afgør, hvor mange stemmer hver af de lokale bestyrelser råder over, når der skal stemmes blandt distriktets kandidater.

Vigtige datoer - landsrådsvalg 2018:

Mandag den 13. august:

Opstillingsperioden begynder

Torsdag den 6. september kl. 23.59:

Opstillingsperioden slutter

Torsdag den 6. september kl. 23.59:

Sidste frist for indsendelse af erklæring

Mandag den 10. september kl. 8.00:

Stop for at rette i kandidatoplysninger

Fredag den 28. september:

Afstemningsperioden begynder

Fredag den 5. oktober kl. 12.00:

Afstemningsperioden slutter

Fredag den 5. oktober kl. 16.00:

Valgresultatet offentliggøres

Tirsdag den 9. oktober kl. 12.00:

Indsigelsesfrist