Landsrådsvalg

Opstilling til Coops landsråd - sådan gør du

Fra mandag den 13. august til torsdag den 6. september kl. 23.59 er det muligt at blive stillet op til en af de 50 poster i Coops landsråd, der er på valg i 9 danske valgdistrikter (der er ikke valg på Bornholm i 2018).

Bestyrelser for butikker tilhørende kæderne Kvickly, SuperBrugsen, LokalBrugsen og Dagli'Brugsen kan opstille hver 3 kandidater. Opstilling sker via valgsiden. Benyt linket i højre side.

Opstillede kandidater kan frem til den 6. september kl. 23.59 indsende en erklæring med bekræftelse af deres kandidatur. Læs mere om regler og frister længere nede på siden.

Gode kandidater til landsrådet styrker Coop

Medejere i Coop har siden marts haft mulighed for at præsentere sig som mulige kandidater til en af de ledige landsrådsposter. Denne mulighed lukkes ned samtidig med, at opstillingsperioden begynder.

Alle bestyrelser i de distrikter, hvor en eller flere profiler har tilkendegivet interesse for at blive stillet op, vil modtage en samlet oversigt over profilerne i det relevante distrikt.

Brug oversigten som inspiration, når du og din bestyrelse skal opstille en kandidat.

Årligt valg i landets ti distrikter

Der er valgt i alt 100 landsrådsmedlemmer i landets ti valgdistrikter. Hvert efterår er halvdelen af de 100 landsrådsposter på valg for en ny 2-årig periode. I 2018 er der kun valg i ni distrikter, da der ikke er valg på Bornholm. 

Landsrådsvalget følger reglerne i Coops vedtægter og valgregulativ.

Valg til Coops landsråd afholdes særskilt i hvert af landets ti valgdistrikter. Enhver kandidat skal have tilhørsforhold til det givne distrikt, enten ved at have medlemskab i en brugsforening, som hører hjemme i distriktet, eller ved at være medlem af Coop med tilhørsforhold til en butik i distriktet.

Valgdistrikterne er identiske med storkredsene ved folketingsvalg. Du kan her se valgdistrikterne og hvem, der er på valg i de enkelte distrikter i 2018.

Distriktets samlede antal medlemmer opgjort pr. 1. januar afgør, hvor mange landsrådsmedlemmer distriktet råder over i det kommende år. Se medlems- og mandattal pr. 1. januar 2018 og udviklingen i mandattal 2008-2018.

Medlemstallet pr. 1. august afgør, hvor mange stemmer hver af de lokale bestyrelser råder over, når der skal stemmes blandt distriktets kandidater.

Vigtige datoer - landsrådsvalg 2018:

Mandag den 13. august:

Opstillingsperioden begynder

Torsdag den 6. september kl. 23.59:

Opstillingsperioden slutter

Torsdag den 6. september kl. 23.59:

Sidste frist for indsendelse af erklæring

Mandag den 10. september kl. 8.00:

Stop for at rette i kandidatoplysninger

Fredag den 28. september:

Afstemningsperioden begynder

Fredag den 5. oktober kl. 12.00:

Afstemningsperioden slutter

Fredag den 5. oktober kl. 16.00:

Valgresultatet offentliggøres

Tirsdag den 9. oktober kl. 12.00:

Indsigelsesfrist

Lørdag den 3. november (dagtimerne)

Introduktionsmøde for nyvalgte landsrådsmedlemmer
(Albertslund)