Profilering af bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet

Succesen af det arbejde, som en bestyrelse lægger i butikken, hænger på mange måder sammen med den synlighed/profilering, som bestyrelsen har formået at give sig selv.

Det er særdeles nyttigt, at bestyrelsen fx én gang om året drøfter sin og butikkens synlighed i lokalsamfundet og lader de drøftelser danne baggrund for det kommende års indsats på området.

 

Der er to afgørende spørgsmål omkring profilering

 1. Hvad skal profileres – indhold
 2. Hvordan skal der profileres – form

 

Indhold

Hvad der skal profileres er for den enkelte bestyrelse bestemt af situationen

Et godt årshjul understøtter overblikket over en række arrangementer og aktiviteter, der skal profileres.

 

Eksempler:

Et behov for at bestyrelsen i sig selv er kendt blandt medlemmerne som deres repræsentanter vil være aktuelt i situationer som fx:

 • rekruttering af nye til bestyrelsen
 • oprettelse af udvalg
 • butikkens rolle i fællesarrangementer i lokalområdet
 • kundetilfredshedsmålinger, NPS
 • kundetilfredshedsarrangementer
 • samarbejdsaftaler med lokale partnere
 • nye tiltag i butikken

Når landsdækkende kampagner iværksættes af Coop er den lokale bestyrelse omdrejningspunktet for den lokale profilering af kampagnen

 

Form

Hvordan der skal profileres vil bero på, hvor mange forskellige kommunikationskanaler, den enkelte bestyrelse har adgang til og hvilke grupper man i særlig grad gerne vil ramme

 • opslag i butikken
 • en stand i butikken
 • opslag i byen
 • artikel/annonce i lokalavisen
 • kædemail
 • butikkens Facebook
 • Coop App

Bestyrelsen kan ved hjælp af QuickCoop kommunikere i Coop App, på facebook og i kædens mail. Se mere her: www.coopforum.dk/nyheder