Foreningskonsulenterne

Vi hjælper jer med at styrke butikken

Foreningskonsulenternes opgave er at understøtte og udvikle det lokale foreningsarbejde sammen med Coops mere end 3500 medlemsvalgte.

Bestyrelsens formål er at styrke butikken, skabe værdi for butikkens medlemmer og kunder samt være butikkens ambassadør i byen. Vi hjælper med at finde svar på, hvordan du og bestyrelsen løfter dette formål hjemme i jeres butik. 

Foreningskonsulenterne deltager gerne på bestyrelsesmøder hjemme i jeres butik og tilrettelægger altid oplæg og processer med udgangspunkt i jeres behov og interesser. Det kan også være nyttigt, hvis der er bred interesse for et bestemt emne at gå sammen 2-3 bestyrelser, så I ved samme lejlighed kan dele erfaringer og inspirere hinanden i bestyrelsesarbejdet.