Foreningskonsulenterne

Vi hjælper jer med at styrke butikkens rolle i byen

Foreningskonsulenternes opgave er at understøtte og udvikle det lokale foreningsarbejde sammen med Coops mere end 3500 medlemsvalgte. Bestyrelsens formål er at styrke butikken, skabe værdi for butikkens medlemmer og kunder og være butikkens ambassadør i byen. Vi hjælper med, hvordan du og bestyrelsen løfter dette formål i jeres butik og by. 

Foreningskonsulenterne deltager gerne på jeres bestyrelsesmøder og tilrettelægger altid oplæg og processer med udgangspunkt i jeres behov og interesser. Hvis der er bred interesse for et bestemt emne på tværs af flere butikker og bestyrelser, hjælper konsulenter også gerne med at I kan holde et samlet møde flere bestyrelser for at drøfte, dele erfaringer og inspirere hinanden i bestyrelsesarbejdet.