Kriterier

Følgende kriterier er gældende for Lokale Investeringer

  • Kan ansøges af Coop-ejede butikker, der har en gyldig butiksbestyrelse (minimum 3 butiksbestyrelsesmedlemmer inkl. en valgt formand)
  • Der kan kun investeres i materielle anlæg, som fx inventar, køl og produktionsmaskiner
  • Butikken kan deltage hvert andet år. Det er ikke muligt at overføre ubrugte midler til efterfølgende år
  • Investeringsrammen er pt. på 0,21% af sidste års butiksvareomsætning ex. moms. Dog minimum 75.000 kr. Det vil sige, at butikker, der ud fra omsætning har en ramme på under 75.000 kr., vil få rundet rammen op til 75.000 kr.
  • Der er et afkastkrav på 15% på investeringen. Dette beregnes over investeringens levetid
  • Investeringens afkast skal være målbar. Det kan være i form af øget salg og avance eller i form af besparelser på fx kassationer
  • For at investeringen kan bogføres som et aktiv, skal den koste minimum 14.700 kr. ex moms (2022 tal)
  • Investeringen indregnes med anskaffelsesværdien, og afskrives efterfølgende over investeringens levetid
  • Investeringen skal være monteret og ibrugtaget senest den 31. december.