Samarbejde mellem bestyrelsen og uddeler/varehuschef

Succes i bestyrelsesarbejdet bygger på et godt samspil mellem bestyrelsen og butikkens ledelse. Udover dette daglige samarbejde med uddeler/varehuschef er det også relevant at have fokus på et godt samarbejde med butikkens salgschef (Coop-ejede butikker) eller salgsrådgiver (brugsforeninger). Hvis bestyrelsen har et givet emne, den ønsker belyst eller drøftet, er den således velkommen til at kontakte butikkens salgschef eller salgsrådgiver for et møde.

 

I Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation ses på side 5 en oversigt over uddelerens/varehuschefens opgaver i forhold til bestyrelsesarbejdet i Coop-ejede butikker.

Tilsvarende ses på side 6 en oversigt over salgschefens/kædens opgaver.

 

Samarbejdet mellem bestyrelse og uddeler/varehuschef omfatter

  

 

 *Gælder for Coop-ejede butikker

**Dette gælder Coop-ejede butikker, mens det er op til den enkelte brugsforening, om den vil tilbyde dette til sine bestyrelsesmedlemmer