Samarbejde mellem bestyrelsen og uddeler/varehuschef

Succes i bestyrelsesarbejdet bygger på et godt samspil mellem bestyrelsen og butikkens ledelse.

Bestyrelsens strategi og handlingsplan for foreningsaktiviteter i næste kalenderår skal understøtte butikkens situation med de udfordringer og udviklingspotentiale, der er. 

I løbet af efteråret er det oplagt at bestyrelsen inviterer butikkens salgschef (Coop-ejede butikker) eller salgsrådgiver (brugsforeninger) med til et møde, hvor relevante emner drøftes med henblik på at foreningsativiteter kan understøtte. 

Fx