Landsrådets arbejde

Coops øverste myndighed

Landsrådets opgaver er fastlagt i opgavebeskrivelserne for Coop ambas medlemsorganisation. Landsrådet vedtager desuden sin egen forretningsorden.

Landsrådet er Coops øverste myndighed. Landsrådet vedtager Coop ambas vedtægter, opgavebeskrivelser og valgregulativ og tager stilling til alle øvrige forhold, som ikke hører under de øvrige foreningsorganer.

Bestyrelserne skaber det bedste landsråd

Det er de lokale bestyrelser i butikker og brugsforeninger, som skaber et stærkt og dynamisk landsråd. Det er nemlig bestyrelserne, der opstiller kandidater til landsrådsvalget. Det er også de lokale bestyrelser, som kan stemme på de opstillede kandidater. Halvdelen af pladserne i landsrådet er på valg hvert efterår.

Læs mere om valget og blive klogere på rollen som medlem af Coops landsråd.