Landsrådets arbejde

Coops øverste myndighed

Landsrådets opgaver er fastlagt i opgavebeskrivelserne for Coop ambas medlemsorganisation. Landsrådet vedtager desuden sin egen forretningsorden.

Landsrådet er Coops øverste myndighed. Landsrådet vedtager Coop ambas vedtægter, opgavebeskrivelser og valgregulativ og tager stilling til alle øvrige forhold, som ikke hører under de øvrige foreningsorganer.