Landsrådets forretningsudvalg

Landsrådets forretningsudvalg (LFU) planlægger og leder de to årlige landsrådsmøder. Har du spørgsmål eller forslag til LFU, så kontakt gerne et af de tre medlemmer.
(En af næstformandsposterne er vakant til november 2020)