Landsrådets forretningsudvalg

Landsrådets forretningsudvalg (LFU) planlægger og leder de to årlige landsrådsmøder. Har du spørgsmål eller forslag til LFU, så kontakt gerne et af de tre medlemmer.

På denne side kan du også finde information om valg til landsrådets forretningsudvalg, og hvordan du stiller op.
De opstillede kandidater for det kommende valg præsenteres her på siden, efterhånden som vi modtager opstillingerne og det udfyldte opstillingsskema.

Opstillede kandidater kan ses længere nede her på siden. 

Spørgsmål og svar om rollen som medlem af landsrådets forretningsudvalg finder du nederst på siden. Her kan du blive klogere på, hvilke opgaver og ansvar medlemmerne af LFU varetager, og hvad der forventes af dig, hvis du bliver valgt.

Information om valg til landsrådets forretningsudvalg

På efterårets landsrådsmøde er der valg til landsrådets forretningsudvalg. Formand og to næstformænd vælges af landsrådets medlemmer for 2 år ad gangen.

Valg af formand for landsrådet sker i lige år.
Valg af 1. og 2. næstformand sker i ulige år.

Opstilling
Ethvert medlem af Coops landsråd kan stille op til en post i landsrådets forretningsudvalg. Et medlem af Coop ambas bestyrelse kan dog ikke vælges til landsrådets forretningsudvalg.

Opstilling sker skriftligt til landsrådets formand eller til Coops administration, dvs. foreningssekretariatet på valg@coop.dk.

Fristen for opstilling af kandidater til forretningsudvalget er tre uger før det landsrådsmøde, hvor der er valg.

Det er muligt at stille op som kandidat på selve landsrådsmødet, hvis:

  • der ikke inden fristen er opstillet kandidater til de ved valget ledige pladser.
  • en plads i forretningsudvalget bliver ledig som følge af, at en næstformand vælges til formand, eller som følge af, af et medlem af forretningsudvalget indvælges i Coop ambas bestyrelse.

 

Afstemning
Afstemningen foretages på landsrådsmødet. Alle medlemmer af landsrådet, der er til stede, kan stemme.
I ulige år vælges de to øvrige medlemmer af forretningsudvalget samlet i én valghandling, hvor den, der får flest stemmer, er valgt som 1. næstformand, og den, der får næstflest stemmer, er valgt som 2. næstformand.

Afstemning blandt kandidaterne sker efter regler for afstemning ved valg af Coops formand. Se evt. nærmere herom i Coop ambas valgregulativ, som du finder på siden her.