Rekrutteringsproces ved ansættelse af uddeler og varehuschef

Coop Ambas vedtægter er blevet udvidet. Fremover er det butiksbestyrelsernes ansvar og opgave at ’ansætte uddeler/varehuschef i samarbejde med kædens salgsledelse eksempelvis gennem deltagelse i ansættelsesudvalg’.

To nye typer rekrutteringsprocesser
I praksis er der fremover to typer rekrutteringsprocesser at vælge imellem afhængig af situationen og butiksbestyrelsens ønske om involvering i processen. Læs nærmere om de to processer i de to dokumenter i højre side.

For begge processer gælder det at:
• Bestyrelsen repræsenteres med én person i ansættelsesudvalget. Typisk vil det være formanden, men bestyrelsen kan også udvælge et andet bestyrelsesmedlem som repræsentant.

• Ansættelses-interview vil typisk blive afholdt i dagtimerne på hverdage, under hensyntagen til salgschefens og HR-konsulentens kalendere.

• Drøftelse af løn og andre personlige oplysninger hos kandidaten sker uden bestyrelsens deltagelse, så det sikres, at Persondataforordningen mv. overholdes.

• Al information og data om ansøgerne er yderst fortroligt og skal slettes efter rekrutteringsprocessen.

 

Kontakt foreningskonsulenten for sparring

Foreningskonsulenterne står til rådighed for alle bestyrelsesrepræsentanter, som skal deltage i en rekrutteringsproces. Sparringen går på selve processen og afklaring af rollen i den sammenhæng. Der er krav om dialog med foreningskonsulenten, hvis man ønsker at deltage i den udvidede proces. 
Spørgsmål vedrørende den konkrete ansættelse og kandidater kan stilles til salgschefen.