Ledelse af bestyrelsen - formandskabet

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Som formandskab repræsenterer man bestyrelsen og butikken udadtil. Formandens opgave og ansvar er at fordele arbejdet i bestyrelsen efter bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, ønsker og interesser, således at bestyrelsen er motiveret og lever op til sit formål om at styrke butikken og være butikkens ambassadør i lokalområdet og medlemmernes talerør ind i butikken.

 

Formandens hovedopgave i bestyrelsen

 • Sikrer at bestyrelsens forretningsorden vedtages og efterleves
 • Leder bestyrelsesmøderne
 • Leder og sikrer fremdrift i bestyrelsen
 • Driver det strategiske arbejde og sikrer, at bestyrelsen har en handlingsplan for den kommende periode
 • Holder løbende kontakt med uddeler om drift og økonomi på baggrund af månedlig driftsrapport og sikrer, at hele bestyrelsen er bekendt med butikkens økonomiske situation
 • Ansvarlig for kommunikation til butikkens medlemmer og kunder

 

Formandens opgaver i relation til medlemsdemokrati

 • Rekrutterer nye bestyrelsesmedlemmer
 • Introducerer nye bestyrelsesmedlemmer
 • Sikrer at bestyrelsesmedlemmer registreres i Coops database
 • Sikrer afvikling af generalforsamling/årsmøde
 • Afgiver stemmer til landsrådsvalg

 

Formandens øvrige opgaver

 • Attesterer foreningsomkostninger
 • Sender ansøgning til Aktivitetspuljen

Næstformandens rolle

Hvis formanden er forhindret i eksempelvis et bestyrelsesmøde, skal næstformanden kunne tage over og lede mødet, så mødet ikke må aflyses. Det gælder også andre opgaver. Derfor er det vigtigt, at formanden og næstformanden har et godt partnerskab. Sørg derfor for at få talt om, hvordan I får det gode partnerskab. Hvilke informationer skal næstformanden have? Bør I have formøder?


Næstformanden

 • træder i formandens sted ved formandens midlertidige eller permanente forfald
 • kan påtage sig opgaver for at supplere formanden, for eksempel mødeledelse
 • tager gerne kurset ’Fra næstformand til formand’.

 

Læs mere om formandens, bestyrelsens og uddelers opgaver i Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation. Hent inspiration til forretningsorden, årshjul og handlingsplan for bestyrelsen i:

GUIDE: Forretningsorden
GUIDE: Årshjul
GUIDE: Handlingsplan for bestyrelsens opgaver