Distrikt 3 – Nordsjælland

I distriktet skal der vælges op til tre kontaktpersoner, som har til opgave at være bindeleddet mellem distriktets landsrådsmedlemmer og Coop.

Ligeledes har hvert distrikt en kontaktperson i Coops foreningssekretariat, som er bindeleddet til den hjælp og sparring, distriktet kan hente hos administrationen.

Kontaktpersoner og landsrådsmedlemmer