Medarbejderrepræsentanter

10 landsrådsmedlemmer vælges som repræsentanter for Coop amba, Coop ambas 100% ejede datterselskaber, brugsforeninger samt kapitalselskaber.


Medarbejderrepræsentanterne fordeles således:

1 medlem vælges af og blandt de ansatte i Coop og Coops 100 % ejede datterselskaber, Coop Danmark undtaget: 

3 medlemmer vælges af og blandt uddelere/varehuschefer og funktionærer i Coop Danmark, brugsforeningerne og kapitalselskaberne:

6 medlemmer vælges af og blandt øvrige ansatte i Coop Danmark, brugsforeningerne og kapitalselskaberne :